Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad pradėtas rengti Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimas žemės sklypuose Ilgoji g. 44, 50, 52, 54, Palangoje.

Informuojame, kad pradėtas rengti Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimas...
2019-12-19

Informuojame, kad pradėtas rengti Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimas žemės sklypuose Ilgoji g. 44, 50, 52, 54, Palangoje.

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  -TPD Nr. K-VT-25-19-634.

Planavimo pagrindas - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-20 įsakymas Nr. A1-1573 „Dėl Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimo žemės sklypuose Ilgoji g. 44, 50, 52, 54, Palangoje.

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-11 įsakymu Nr. A1-1652 patvirtinta planavimo darbų programa, su kuria susipažinti galima planavimo organizatoriaus ir detaliojo plano rengėjo patalpose darbo metu arba TPDRIS sistemoje.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Planavimo tikslai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų suformavimas esamų sklypų sąskaita, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto, patvirtinto Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44  1.2 punktu, koregavimas planuojamoje teritorijoje.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, e. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatoriai – fiziniai asmenys S. S. ir M. M.

Detaliojo plano rengėjas - UAB „Neoforma“, Baltijos pr. 123 – 45, Klaipėda, tel. (8 46) 400936, e. paštas: info@neoforma.lt .

Šis teritorijų planavimo dokumentas bus viešinamas supaprastinta tvarka. Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą detaliojo plano rengimo laiką iki susipažinimo su sprendiniais pabaigos.

Informacija atnaujinta 2019-12-19 11:06