Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad parengtas Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Bangų g. 14, Palangoje

Informuojame, kad parengtas Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės...
2023-11-28

Informuojame, kad parengtas Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Bangų g. 14, Palangoje.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-20-280.
Planavimo organizatorius - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. 8 460 48705, faks. 8 460 40217, el. paštas: administracija@palanga.lt, www.palanga.lt
Planavimo iniciatorius - Garažų eksploatavimo bendrija „Ratas“, Bangų g. 14, Palanga, tel. +370 606 08242, el. paštas: vidmantasvet@hotmail.com
Plano rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda, tel. +370 612 11404, el. paštas: alma@pajurioplanai.puslapiai.lt

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. A1-673 „Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype bangų g. 14, Palangoje“ ir 2020 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. A1-739 „Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype bangų g. 14, Palangoje planavimo darbų programos patvirtinimo“.
Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu, koregavimas žemės sklype Bangų g. 14, Palangoje.
Planavimo uždaviniai – nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus; numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį; numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
Planavimo darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2020-05-29 Nr. A1-739. Koncepcija patvirtinta 2023-09-22 Palangos miesto savivaldybės administracijos raštu „Dėl detaliojo plano Bangų g. 14, Nr. (4.17 E) D3-3032.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2023-12-04 iki 2023-12-15 imtinai, Palangos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.palanga.lt (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas), bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), detaliojo plano rengėjo patalpose, iš anksto susitarus. Informacija suteikiama ir parašius el. paštu: alma@pajurioplanai.puslapiai.lt, ar paskambinus tel. Nr. +370 612 11404. Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, tel. 8 460 48708, el. paštas: architektas@palanga.lt.


Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-12-11 iki 2023-12-15 Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga.
Viešas svarstymas numatomas 2023-12-18 14 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, Palanga.

Pasiūlymus dėl parengto teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltAtmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

 

Informacija atnaujinta 2023-11-28 11:17