Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Administracinio pastato Bendrovių g.13A, Palangoje rekonstravimo, keičiant paskirtį į gyvenamąją (vieno buto pastatai) projekto (projekto keitimas)“ projektinius pasiūlymus

2022-05-03

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengtu „Administracinio pastato Bendrovių g.13A, Palangoje rekonstravimo, keičiant paskirtį į gyvenamąją (vieno buto pastatai) projektas (projekto keitimas)“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Projekto pavadinimas: „Administracinio pastato Bendrovių g.13A, Palangoje rekonstravimo, keičiant paskirtį į gyvenamąją (vieno buto pastatai) projektas (projekto keitimas)“.

Statinio adresas:  Palanga, Bendrovių g.13A, žemės sklypo kadastro nr. ir kadastro vietovės pavadinimas: 2501/0023:14, Palangoje; Sklypo plotas 0,1731 ha.

Statinio esama  pagrindinė naudojimo paskirtis: administracinė.

Statinio būsima pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto pastatai).

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita

žemės sklypo naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengė: L. Tubinas personalinė įmonė, informuoja  apie projektinius pasiūlymus Liudmila Tubinas, el. paštas: liuda.tubinas@gmail.com; tel.Nr.8-699-87266.  Statinio architektas Kastytis Mykolas Aleknavičius, el. paštas: kastytis.esper@gmail.com

Statytojas: fizinis asmuo G.R.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: L. Tubinas personalinė įmonė patalpose, Gintaro g.33a, Palanga, darbo laiku 9.00 val. – 17.00 val. iki 2022.05.24 (skiriama ne mažiau 10 dienų),tel.8 699 87266 (iš anksto susitarus telefonu) ir  Palangos m. savivaldybės internetiniame puslapyje: www.palanga.lt.

Iki kada ir kokiu būdu galima teikti pasiūlymus: visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki viešo susirinkimo el. paštu:  liuda.tubinas@gmail.com.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: viešas susirinkimas įvyks 2022.05.24, nuo 15.00 val. iki 16.00 val. Palangos m. savivaldybės patalpose, Vytauto g.112, LT-00153, Palanga.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-05-03 11:44