Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Poilsio paskirties pastatų, negyvenamųjų patalpų adresu Vanagupės g. 60-1; 60-2; 60-3; 60-4, Vanagupės g. 60 K1-1; . 60 K1-2; . 60 K1-3; Vanagupės g. 60 K2-1; 60 K2-2, 60 K2-3; 60 K2-4; 60 K2-5; 60 K2-6; 60 K2-7 Palangoje, paskirties keitimo į poilsio paskirties ir paslaugų paskirties patalpas neatliekant statybos darbų, paprastojo remonto projekto“ projektinius pasiūlymus

2023-10-11

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų „Poilsio paskirties pastatų, negyvenamųjų patalpų adresu Vanagupės g. 60-1; 60-2; 60-3; 60-4, Vanagupės g. 60 K1-1; . 60 K1-2; . 60 K1-3; Vanagupės g. 60 K2-1; 60 K2-2, 60 K2-3; 60 K2-4; 60 K2-5; 60 K2-6; 60 K2-7 Palangoje, paskirties keitimo į poilsio paskirties ir paslaugų paskirties patalpas neatliekant statybos darbų, paprastojo remonto projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Projekto pavadinimas: Poilsio paskirties pastatų, negyvenamųjų patalpų adresu Vanagupės g. 60-1; 60-2; 60-3; 60-4, Vanagupės g. 60 K1-1; . 60 K1-2; . 60 K1-3; Vanagupės g. 60 K2-1; 60 K2-2, 60 K2-3; 60 K2-4; 60 K2-5; 60 K2-6; 60 K2-7 Palangoje, paskirties keitimo į poilsio paskirties ir paslaugų paskirties patalpas neatliekant statybos darbų, paprastojo remonto projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Palangos m. sav., Vanagupės g.60, Vanagupės g.60 K1, Vanagupės g.60 K2, sklp. Kad. Nr. 2501/0021:128.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, Rekreacinės teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Poilsio pastatai

Patalpų esama pagrindinė naudojimo paskirtis

Sandėliavimo; paslaugų

Patalpų numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Poilsio; paslaugų

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

PV, PDV Lauras Paulauskas, At. Nr. A1595, mindaugas@projektavimosprendimai.lt  +37067444090

Arch. Dalia Jackevičiūtė, dalia@projektavimosprendimai.lt  +37060142340

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas,juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB "VIP KOMANDA" į.k. 300580734, Ganyklų g. 20-K2A, Palanga,p. ruta@trinapolis.lt mob. Nr. +37060077933.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Projektavimo sprendimai“ Kintų g. 11, Vilnius, +37060142340, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui

gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami iki 2023-10-31 ir viešo susirinkimo metu, raštu – Kintų g. 11, Vilnius, UAB „Projektavimo sprendimai“, el. paštu –[email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas 2023 m. spalio 31 d. 15 :00-16:00 val. vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/81535545631?pwd=SnNiTE1NQXBsQjhvdUZHWkdUOU5hZz09

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-10-11 18:43