Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie pradėtą rengti žemės sklypo Paliepgirių kel. 59, Palangoje, detalųjį planą

2022-06-06

PLANAVIMO PAGRINDAS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. A1-725 ,,Dėl žemės sklypo Paliepgirių kel. 59, Palangoje detaliojo plano rengimo“.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-22-449.

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-31 įsakymu Nr. A1-835 patvirtinta planavimo darbų programa.

TERITORIJOS PLANAVIMO TIKSLAI: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo pertvarkymas, žemės sklypo padalinimas, žemės naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas.

TERITORIJOS PLANAVIMO UŽDAVINIAI: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

PLANAVIMO INICIATORIUS: UAB „Robusta“, įmonės kodas 168028459, Pramonės g. 11, LT-83182, Pakruojis.

DETALIOJO PLANO RENGĖJAS: UAB „Aštuntukas“, tel: 8 600 59304, el. paštas: rita.astuntukas@gmail.com. Projekto vadovas: architektas Mindaugas Pleiris, atestato Nr. A2181.

Informacija apie teritorijų planavimo dokumento procesą ir viešinimą skelbiama Vyriausybės nustatyta bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Planavimo pasiūlymus dėl pradedamo rengti projekto galima teikti raštu iki viešinimo procedūrų pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); detaliojo plano rengėjui - UAB „Aštuntukas“, tel: 8 600 59304, el. paštas: rita.astuntukas@gmail.com.

Informacija atnaujinta 2022-11-10 11:04