Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie skelbiamą teritorijų planavimo dokumento (TPD) - Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimą teritorijoje tarp žemės sklypų Valteriškės g. 50, Jūražolių g. 27 ir Jūražolių gatvės, Palangoje

2021-09-30

Informuojame, kad skelbiamas teritorijų planavimo dokumento (TPD) -   Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimas  teritorijoje tarp žemės sklypų Valteriškės g. 50, Jūražolių g. 27 ir Jūražolių gatvės, Palangoje, svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.  

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-20-503. 

Teritorijos planavimo dokumento uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Tikslai - optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, įsiterpusios laisvos valstybinės žemės prijungimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto, patvirtinto Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.2 punktu, koregavimas planuojamoje teritorijoje.

2021-09-15 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimo  teritorijoje tarp žemės sklypų Valteriškės g. 50, Jūražolių g. 27 ir Jūražolių gatvės, Palangoje, koncepcijai, raštu Nr. (4.17.E) D3-3118.

Su projektu galima susipažinti nuo  2021-10-11 iki 2021-10-25  Palangos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.palanga.lt  (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas), bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), detaliojo plano rengėjo patalpose Vytauto g. 120-7, Palanga, iš anksto susitarus, arba gauti reikiamos informacijos parašius el. paštu: rgpalanga@gmail.com, ar tel. 8-698-83701; Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, tel. 8-460-48708, el. paštas: architektas@palanga.lt.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2021-10-18 iki 2021-10-25 Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga.   Karantino atveju, projekto vieša ekspozicija Savivaldybės patalpose nedaroma.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-10-25)  planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt, www.palanga.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); bei detaliojo plano rengėjui - UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga, tel. 8-698-83701, el. paštas: info.vrp@gmail.com.

Kadangi projektas rengiamas supaprastinta tvarka, viešas susirinkimas nenumatomas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai,  jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2021-09-30 15:04