Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimą teritorijoje tarp Kopų g., Šventosios upės ir žemės sklypo Kopų g. 33, Palangoje

2023-04-26

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimo teritorijoje tarp Kopų g., Šventosios upės ir žemės sklypo Kopų g. 33, Palangoje (Nr. TPDRIS: K-VT-25-18-428) pakoreguotus sprendinius pagal viešo svarstymo metu pateiktas ir aptartas pastabas.

Planuojama teritorija: Planuojamas teritorija yra Palangos miesto šiaurinėje dalyje (Šventojoje) į vakarus nuo Kopų gatvės. Bendras plotas apie 0,5816 ha.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel.: (8 460) 48 708, (8 460) 48 714, el. [email protected], architektas@palanga.lt

Planavimo iniciatorius: R.D.

Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. S.Nėries 9-21, Palanga. Adresas korespondecijai – Gervuogių takas 39, Palanga. Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

Detaliojo plano rengimo pagrindas. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-08-08 įsakymas Nr. A1-1025.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų suformavimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Šventosios gyvenvietės detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu, sprendinių koregavimas teritorijoje tarp Kopų g., Šventosios upės ir žemės sklypo Kopų g. 33, Palangoje.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2023-04-26 11:12