Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastato (6.3), Vakaro g. 3, Palangoje, naujos statybos projekto“, projektinius pasiūlymus.

2022-04-04

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas „Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastato (6.3), Vakaro g. 3, Palangoje, naujos statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

  1. Adresas: VAKARO G. 3, PALANGA, 2501/0039:252 Palangos m.k.v.
  2. statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIAI) PASTATO (6.3)

  1. Statinio tipas – neypatingas statinys.
  2. Statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija
  3. žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės pagrindinė naudojimo paskirtis - kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas – Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

  1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti

apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „Archihauzas“. S. Žukausko g. 37-53, Kaunas. Įm.k. 303115306. PV – Pavel Balbatunov. Tel: +37060005676. E-mail:

info@archihauzas.lt

  1. Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas)

Pavel Balbatunov, Tel: +37060005676. E-mail: info@archihauzas.lt

  1. Statytojas: UAB "Vakaro alėja" ir UAB „Amilda“
  2. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje

https://www.palanga.lt/skelbimai/6437, bei projekto rengėjų patalpose Kaunas, Jonavos g. 254 darbo dienomis 10.00 -

17.00 iki 2022-04-21, iš anksto susitarus tel. +37060005676

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti projektuotojui el. paštu info@archihauzas.lt iki 2022-04-21.

PV – Pavel Balbatunov.

  1. Jei iki susirinkimo dienos bus atšaukta ekstremalioji situacija dėl koronaviruso (COVID -19) grėsmės, susirinkimas vyks

2022-04-21 d. 16 val., val. Vytauto g.112, Palanga, Palangos m. savivaldybės patalpose.

Jeigu ekstremalioji situacija nebus atšaukta, viešas susirinkimas vyks tuo pačiu metu elektroninėje erdvėje, tiesioginės

garso ir vaizdo transliacijos būdu Google Meet platformoje, nuoroda:

https://meet.google.com/fhv-eyub-qkr

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-04-04 10:39