Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad rengiamas teritorijų planavimo dokumentas - „Monciškių gyvenvietės detalaus išplanavimo projekto korektūros keitimas teritorijoje tarp Šviesos g., Latgalos g. ir Monciškės gatvės“.

2023-06-16

Informuojame, kad rengiamas teritorijų planavimo dokumentas - „Monciškių gyvenvietės detalaus išplanavimo projekto korektūros keitimas teritorijoje tarp Šviesos g., Latgalos g. ir Monciškės gatvės“.

TPD Nr. www.tpdris.lt sistemoje:  K-VT-25-21-428.

Planavimo darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-13 įsakymu Nr. A1-1501.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai - detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti. 

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo suformavimas, teritorijos naudojimo būdo keitimas, naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.6 punktu patvirtinto Monciškių gyvenvietės detalaus išplanavimo projekto korektūros keitimas planuojamoje teritorijoje.

Planavimo pagrindas - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-16 įsakymas Nr. A1-1005.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2024 m. I ketvirtis. Taikoma bendroji teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: MB „Turto vystymo sprendimai“, atstovaujami įgalioto fizinio asmens V.J.

Plano rengėjas: UAB "Projekto partneris", į.k. 304461478, Pirties g. 7A, LT-00230, Palanga, tel. 8-602-22922, el. paštas: projektopartneris@gmail.com.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

 

Informacija atnaujinta 2023-06-16 14:56