Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Pagalbinio ūkio paskirties pastatų - dirbtuvės (unikalus Nr.4400-5057-3565) ir dirbtuvės (unikalus Nr.4400-5057-3604) sujungimas į dviejų butų gyvenamąjį namą, neatliekant statybos darbų Vilimiškės kel. 37I, Palangoje, projektas“ projektinius pasiūlymus

2023-11-03

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie    numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengtu „Pagalbinio ūkio paskirties pastatų - dirbtuvės (unikalus Nr.4400-5057-3565)    ir dirbtuvės (unikalus Nr.4400-5057-3604) sujungimas į dviejų butų gyvenamąjį namą, neatliekant statybos darbų Vilimiškės kel.  37I, Palangoje, projektas“  projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

 Projekto pavadinimas: „Pagalbinio ūkio paskirties pastatų - dirbtuvės (unikalus Nr.4400-5057-3565) ir dirbtuvės (unikalus Nr.4400-5057-3604) sujungimas į dviejų butų gyvenamąjį namą, neatliekant statybos darbų Vilimiškės kel.  37I, Palangoje, projektas“.

 Statinių adresas:  Palanga, Vilimiškės kel. 37I, žemės sklypo kadastro Nr. ir kadastro vietovės pavadinimas: 2501/0041:439,  Palangos m.k.v.; žemės sklypo plotas 0,2947 ha.

 Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita.

 Žemės sklypo naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

 Žemės sklypo naudojimo būdas:  bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo  teritorijos).

 Statinių esama pagrindinė naudojimo paskirtis: pagalbinio ūkio.

 Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ gyvenamosios   paskirties (dviejų butų) pastatai – skirti gyventi dviems šeimoms.

 Projektuotojas: L.Tubinas personalinė įmonė. Virbališkės tak. 3, Palanga; el. paštas: liuda.tubinas@gmail.com ; tel.8 699 87266; projekto vadovas: Kastytis Mykolas Aleknavičius (architekto kvalifikacijos atestatas Nr. A058).

 Statytojas (užsakovas): fizinis asmuo A.B.

 Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: L.Tubinas personalinė įmonė patalpose, Virbališkės tak. 3, Palanga, darbo laiku 9.00 val. – 17.00 val. iki 2023.11.23  (skiriama ne mažiau 10 dienų), tel.8 699 87266 (iš anksto susitarus telefonu) arba  Palangos m. savivaldybės internetiniame puslapyje: www.palanga.lt.

 Iki kada ir kokiu būdu galima teikti pasiūlymus: visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki viešo susirinkimo el. paštu:  liuda.tubinas@gmail.com.

 Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: viešas susirinkimas įvyks 2023.11.23 nuo 15.00 val. iki 16.00 val. Palangos m.  savivaldybės patalpose, Vytauto g.112,  00153, Palanga.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-11-03 10:01