Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 2501/0031:3) J. Basanavičiaus g. 44, Palangoje, detalųjį planą, numatantį koreguoti Palangos miesto centrinės dalies detaliojį planą

2022-02-10

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 2501/0031:3) J. Basanavičiaus g. 44, Palangoje, detalųjį planą, numatantį koreguoti Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu, detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.2501/0031:3), esantis J. Basanavičiaus g. 44, Palangoje, plotas - 0,2409 ha.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, LT- 00153. Tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406, el. paštas – administracija@palanga.lt, internetinė svetainė www.palanga.lt. 

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: MB „Taurena", įmonės kodas 305679825, Trilapio g. 10, Klaipėda, tel. +37063869696, el. paštas –  mbtaurena@gmail.com, projekto vadovė Dovilė Balsytė.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12- 15 įsakymas Nr. A1-1814.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo būdo ir reglamentų nustatymas, Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu, koregavimas žemės sklype J. Basanavičiaus g. 44, Palangoje. Uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2021-08-18 raštu Nr. (8.6.E) D3-2894 pritarta detaliojo plano koncepcijai.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-02-21 iki 2022-03-04 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-25-21-45, planavimo organizatoriaus buveinėje, adresu Vytauto g. 112, Palanga, ir jo interneto svetainėje www.palanga.lt., rengėjo buveinėje iš anksto susitarus telefonu, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-02-28 iki 2022-03-04 imtinai Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga.  Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-03-07 10:00 - 11:00 val. organizatoriaus buveinėje, adresu Vytauto g. 112, Palanga.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-03-04) ir viešo svarstymo metu. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2022-02-10 14:17