Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie "Žemės sklypo Kontininkų g. 6, Palangoje, detaliojo plano" patikslintus sprendinius

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie...
2023-12-04

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie, patikslintus sprendinius projekto derinimo su sąlygas išdavusiomis institucijomis metu.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Kontininkų g. 6, Palangoje. Plotas – :7.8729 ha. TPDRIS: K-VT-25-22-396
Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB ,, Saulė jūra “, Savanorių pr. 219A, Vilnius, El. paštas: arunas@gilesta.lt . Telefonas: + 370 670 68086.
Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. Gervuogių takas 39, Palanga; tel: + 37069871080; el. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

Detaliojo plano rengimo pagrindas - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m.gegužės 4 d. įsakymas Nr. A1-676.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti. Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo padalinimas, žemės naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas.

Brėžinys

Aiškinamasis raštas

Informacija atnaujinta 2023-12-04 13:33