Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Poilsio paskirties pastatų Žiogų g. 3 Palangoje, statybos“ projektinius pasiūlymus

2023-02-24

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengto „Poilsio paskirties pastatų Žiogų g. 3 Palangoje, statybos“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Projekto pavadinimas - Poilsio paskirties pastatų Žiogų g. 3 Palangoje, statybos projektiniai pasiūlymai

Statinio statybos vieta – Palanga, Žiogų g. 3 (žemės sklypo kadastro Nr. 2501/0023:220)

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis:  Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos

Žemės sklypo naudojimo būdas: Rekreacinės teritorijos

Statinių  naudojimo paskirtis: 7.13. poilsio paskirties pastatai – pastatai skirti poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, kempingų pastatai, kaimo turizmo pastatai, vasarnamiai, medžioklės nameliai ir kiti poilsio pastatai);

Projektuotojas – Stasys Juška

Nuolatinio Lietuvos gyventojo Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 1099538.

Statytojas –MB „Turto vystymo sprendimai“

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos m.sav. internetinėje svetainėje www.palanga.lt ir adresu: Vytauto g. 120-1, Palangoje, išanksto susitarus tel.  +370 67016280.

Pasiūlymus galima teikti iki viešo susirinkimo el.paštu.: stasysj1@gmail.com ir raštu viešojo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2023-03-15 16 val. nuotoliniu būdu jungiantis per nuorodą https://us04web.zoom.us/j/74284028023?pwd=u5X3rlHGDL6wT3D4zfw5xQGJ21a361.1

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-02-24 11:01