Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie numatomą daugiabučių gyvenamųjų namų Eglių g. 19, Palanga, ir inžinerinių statinių Eglių g. 39, Palanga, statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimą

2022-02-14

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas „Daugiabučių gyvenamųjų namų Eglių g. 19, Palanga, ir inžinerinių statinių Eglių g. 39, Palanga,“, statybos projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

  1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastro numeris:

Palanga, Eglių g.19, žemės sklypas kadastro Nr. 2501/0038:258;

Palanga, Eglių g.39, žemės sklypas kadastro Nr. 2501/0038:73;

  1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Sklype Eglių g. 19 numatoma paskirtis – gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai;

Sklype Eglių g. 39 numatoma paskirtis – inžineriniai tinklai (lietaus nuotekų šalinimo tinklai); kiti inžineriniai statiniai (automobilių stovėjimo aikštelė);

  1. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas;

Sklypo Eglių g. 19 pagrindinė naudojimo paskirtis- kita; naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos;

Sklypo Eglių g. 39 pagrindinė naudojimo paskirtis- kita; naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos;

  1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas).

UAB „Neoforma“ architektas Lauras Ruseckas, el. paštas: lauras@neoforma.lt, tel. +370 698 21575;

  1. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

UAB „Vitalda“, įmonės kodas 300102182, S. Nėries g. 9-21, Palanga, el. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com, tel. +370 698 71080;

  1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos;

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Neoforma“ patalpose, Baltijos pr. 123-45, Klaipėda, susitikimo laiką iš anksto suderinus telefonu, tel. +370 698 21575; darbo dienomis 8:00-17:00 val., iki 2022 m. kovo 1 d.; interneto svetainėje: www.palanga.lt

  1. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus galima teikti raštu, UAB „Neoforma“, adresas Baltijos pr. 123-45, Klaipėda, el. paštas: lauras@neoforma.lt iki 2022 m. kovo 1 d.

  1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).

Viešas susirinkimas vyks Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, Palanga, 2022 m. kovo 2 d. 16:00 val.

  1. Stendo įrengimo ir išmontavimo data:

Stendas įrengiamas 2022 m. vasario 14 d., išmontuojamas 2022 m. kovo 3 d.

Projektiniai pasiūlymai 1

Projektiniai pasiūlymai 2

Projektiniai pasiūlymai 3

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-02-28 08:22