Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Vanagupės g. ruožo nuo Vanagupės g. 13 šiaurinės sklypo ribos iki sklypo pietinės ribos rekonstravimo ir nuotekų šalinimo tinklų Vanagupės gatvėje, Palangoje, techninio darbo projekto“ projektinius pasiūlymus

2022-05-17

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimą apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinio projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų „Vanagupės g. ruožo nuo Vanagupės g. 13 šiaurinės sklypo ribos iki sklypo pietinės ribos rekonstravimo ir nuotekų šalinimo tinklų Vanagupės gatvėje, Palangoje, techninio darbo projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Projekto pavadinimas

„Vanagupės g. ruožo nuo Vanagupės g. 13 šiaurinės sklypo ribos iki sklypo pietinės ribos rekonstravimo ir nuotekų šalinimo tinklų Vanagupės gatvėje, Palangoje, techninis darbo projektas“

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Statinių statybvietės adresai: Vanagupės g., Palanga.

Žemės sklypų kadastriniai numeriai: -

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

-

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „SRP Projektas“, Projekto vadovė Dovilė Gribulienė, el. p.: dovile.gribuliene@srp.lt, mob.: +370 607 79144.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Palangos miesto savivaldybė, Vytauto g. 112, 00153 Palanga; el. p.: administracija@palanga.lt, tel. nr.: +370 460 48705.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „SRP Projektas“, Savanorių pr. 176C, 03154 Vilnius; tel. nr. +370 607 79144.

Darbo dienomis: 8:00 – 17:00 val.

Taip pat susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos miesto savivaldybės administracijos (toliau – PMSA) interneto svetainėje www.palanga.lt

Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo PMSA interneto svetainėje paskelbimo dienos.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti el. paštu: info@srp.lt, iki

2022 m. birželio 6 d. imtinai.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Susirinkimo vieta. Palangos miesto savivaldybė, Vytauto g. 112, Palanga

Susirinkimo data ir laikas: 2022 m. birželio 6 d., 16:00 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-05-17 10:29