Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimą žemės sklype Pylimo g. 113, Palangoje

2021-05-31

Informuojame, kad  parengtas teritorijų planavimo dokumentas (TPD):  „Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimas žemės sklype Pylimo g. 113, Palangoje“ svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-18-430.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemes naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Teritorijos planavimo tikslai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Šventosios gyvenvietės detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu, koregavimas žemės sklype Pylimo g. 113, Palangoje.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: S. J.

Plano rengėjas: UAB  J ir A  architektūros studija, Baltijos pr. 123-24,  93224 Klaipėda, el. paštu: info@jastudija.lt , ar tel. 8-698-47048.

2020-02-24 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius raštu Nr. (4.17)-D3-933  pritarė pritarė detaliojo plano koncepcijai.

Su projektu galima susipažinti nuo 2021-06-04 iki 2021-06-18 Palangos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.palanga.lt  (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) bei detaliojo plano rengėjo patalpose Baltijos pr. 123-24,  93224 Klaipėda, iš anksto susitarus, arba gauti reikiamos informacijos parašius el. paštu: info@jastudija.lt, ar tel. 8-698-47048; Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, tel. 8-460-48708, el. paštas: architektas@palanga.lt.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2021-06-04 iki 2021-06-18 Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga. Karantino atveju, projekto vieša ekspozicija Savivaldybės patalpose nedaroma.

Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2021-06-21, 16-17 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, Palanga. Karantino atveju – nuotoliniu būdu jungiantis per paskyrą:

https://us05web.zoom.us/j/83750431754?pwd=NmxraU5ZMDY2SkxrWGt3OG5QTTJ4Zz09

ID: 837 5043 1754.  Kodas: Hp2KZ5

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susipažinimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);  detaliojo plano rengėjui - UAB  J ir A  architektūros studija, Baltijos pr. 123-24,  93224 Klaipėda, tel. 8699 47048, el.paštas: info@jastudija.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Informacija atnaujinta 2021-05-31 12:40