Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato, Palanga, Patrimpo g. 17, statybos projekto“ projektinius pasiūlymus

2022-11-03

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengto „Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato, Palanga, Patrimpo g. 17, statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Patrimpo g. 17, Palanga, kad. Nr. : 2501/0016:299

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Kita,Gyvenamosios teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: arch. Aušra Rapcevičė, mob. +370 672 74177, E-mail: ausra@studijazet.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): L.O

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Antakalnio g. 37-32, Vilnius, Mob. +370 672 74177, E-mail: ausra@studijazet.lt

Laikas (iš anksto susitarus): darbo dienomis 14 -16 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: E-mail: ausra@studijazet.lt, iki 2021-11-21 d. 16:30 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021-11-21 15:30 val.

https://us05web.zoom.us/j/86313460480?pwd=WUF5RG9kbnhCc0xxOFc5elBWZjFDZz09

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-11-03 15:34