Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad parengtas Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype J. Basanavičiaus g. 16, Palangoje

2022-11-28

PLANAVIMO PAGRINDAS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-22 įsakymas Nr. A1-1845 „Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype J. Basanavičiaus g. 16, Palangoje“.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-20-664.

TERITORIJOS PLANAVIMO TIKSLAI: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu, koregavimas žemės sklype J. Basanavičiaus g. 16, Palangoje.

TERITORIJOS PLANAVIMO UŽDAVINIAI: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. 8-460-48705, 8-460 41406, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

PLANAVIMO INICIATORIUS: UAB „Via Baltica Palanga“.

DETALIOJO PLANO RENGĖJAS: UAB „Geovitara“, Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, kab. 225, Kretinga, tel. Nr. (8 676) 42232, el.p. geovitara@gmail.com.

Detaliojo plano koncepcijai 2022-08-12 raštu Nr. (4.17.E) D3-3115 pritarė Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Su projektu galima susipažinti nuo 2022-12-12 iki 2022-12-23 imtinai Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, ketvirtame aukšte, adresu Vytauto g. 112, Palanga, Palangos miesto savivaldybės tinklapyje www.palanga.lt, telefonu 8-460-48705, 8-460 41406, el. paštu administracija@palanga.lt, plano rengėjo patalpose – UAB „Geovitara“, Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, kab. 225, Kretinga, tel. Nr. (8 676) 42232, el.p. geovitara@gmail.com (prieš tai susitarus telefonu), teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-25-20-664.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-12-19 iki 2022-12-23 imtinai Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, ketvirtame aukšte, Vytauto g. 112, Palanga.

Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2022-12-27 10 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, ketvirtame aukšte, adresu Vytauto g. 112, Palanga.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Inžinerinis brėžinys

Informacija atnaujinta 2023-01-11 08:58