Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Viešbučių paskirties pastato (svečių namų) su gyvenamosiomis patalpomis ir poilsio paskirties pastato, Kopų g. 13, Palanga, statybos projekto“ projektinius pasiūlymus

2023-05-02

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengtų „Viešbučių paskirties pastato (svečių namų) su gyvenamosiomis patalpomis ir poilsio paskirties pastato, Kopų g. 13, Palanga, statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

  1. Projekto pavadinimas:

Viešbučių paskirties pastato (svečių namų) su gyvenamosiomis patalpomis ir poilsio paskirties pastatais, Kopų g. 13, Palanga, statybos projektas

  1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Kopų g. 13, Palanga, kadastrinis Nr. 2501/0005:15.
  1. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita – komercinės paskirties objektų teritorijos.
  1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Poilsio paskirties pastatai su gyvenamosiomis patalpomis.
  1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – Rolandas Narbutas, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 628977. Projekto vadovas Rolandas Narbutas, n.rolandas@gmail.com, +37061035144.

  1. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „LTU INVEST“, į.k. 225591470, Žalgirio g. 114, Vilnius, kastytis@ltuinvest.lt,   tel. +37068700200. 

  1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kuršių takas 26, Palanga, darbo dienomis nuo 13:00 iki 16:00 (būtina iš anksto susitarti), mob.: +37061035144 ir savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt.

  1. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki 2023-05-17, el. paštu: n.rolandas@gmail.com.

  1. Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, 2023-05-17 16:00 val.

Nuoroda į viešojo susirinkimo transliaciją: https://us02web.zoom.us/j/89570937031?pwd=TjVZZExnRSs5R3ExODZwSVpHeTRnQT09

Slaptažodis: wEfxJ9

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-05-26 11:58