Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame visuomenę apie parengtą Žemės sklypo Karvelyno g. 21, Palangoje, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Karvelyno g. 21G, Palangoje

2020-08-17

Informuojame, kad skelbiamas Žemės sklypo Karvelyno g. 21, Palangoje, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Karvelyno g. 21G, Palangoje, svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Karvelyno g. 21G, Palangoje. Planuojamos teritorijos plotas 0,1177 ha.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel.: (8 460) 48 708, (8 460) 48 714, el. p. administracija@palanga.lt, architektas@palanga.lt

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: E. A. P. (nuasmeninta), adresas korespondencijai -  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info@pprojektai.lt

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2018-06-29 d. Nr.A1-851.

Planavimo tikslai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei struktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T2-358 patvirtinto žemės sklypo Karvelyno g. 21, Palangoje, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Karvelyno g. 21G, Palangoje. 

Planavimo uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos  inžinerinį komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

2020-07-31 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė žemės sklypo Karvelyno g. 21, Palangoje, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Karvelyno g. 21G, Palangoje, koncepcijai, raštu Nr. (4.17)-D3-2435.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-08-25 iki 2020-09-07 imtinai, internetiniame tinklalapyje www.palanga.lt (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas); Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, adresu Vytauto g. 112, Palanga, IV aukšte, tel. (8-460) 48708; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-25-18-358) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, iš anksto susitarus, arba gauti reikiamos informacijos parašius el. paštu: info@pprojektai.lt., informacija tel. 21 60 71.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2020-09-01 iki 2020-09-07 Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, IV aukšte, Palanga, tel. (8-460) 48708.

 Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-09-07) planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt, detaliojo plano rengėjui - UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, el. paštu: info@pprojektai.lt., informacija tel. 21 60 71, ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. Kadangi projektas rengiamas supaprastinta tvarka, viešas susirinkimas nenumatomas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui Danės g. 17, Klaipėda per 10 d. d.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Inžinerinis brėžinys

Informacija atnaujinta 2020-08-17 09:55