Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Kutninkų gatvės ruožo nuo Šviesos gatvės iki Kutninkų g. 35 šiaurinės sklypo ribos ir Šviesos gatvės ruožo nuo Kutninkų g. iki Ošupio tako statybos projekto“ projektinius pasiūlymus

2024-03-29

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengto „Kutninkų gatvės ruožo nuo Šviesos gatvės iki Kutninkų g. 35 šiaurinės sklypo ribos ir Šviesos gatvės ruožo nuo Kutninkų g. iki Ošupio tako statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Rekonstruojamo ir naujai statomo statinių statybvietės adresas:

Palanga, Šviesos g., unikalus Nr. 4400-5662-1024.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo naudojimo paskirtis –kelių (gatvių).

Naudojimo būdas: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis/tipas, kategorija:

Statinio naudojimo paskirtis – susisiekimo komunikacijos. Kategorija – ypatingasis.

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Merkevičius ir partneriai“, į/k 300610437, įmonės įgaliotas asmuo: Rima Baltušienė, el. paštas merkevicius.partneriai@gmail.com, tel. +370 683 44540.

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projekto vadovas R. Juodka, el. paštas merkevicius.partneriai@gmail.com, tel. +370 683 44540.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

Statytojas: Palangos miesto savivaldybė į/k. 125196077, tel. Nr. +370 699 35753, el. paštas arunas@nuovabuild.de, adresas Vytauto g. 112, Palanga;

Užsakovas: UAB „Sinergijos slėnis“, į/k. 305722358, tel. Nr. +370 699 35753, el. paštas arunas@nuovabuild.de, adresas Raudondvario pl. 131B-9, LT-47191, Kaunas;

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje: https://www.palanga.lt/skelbimai/6437. Terminas 10 d. d. nuo projektinių pasiūlymų paskelbimo dienos.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki 2024-04-19, Jurbarko g. 2-301, Kaunas, direktorei  Rimai Baltušienei, arba el. paštu merkevicius.partneriai@gmail.com, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks 2024-04-19 15:00 val., nuotoliniu būdu. Visi norintys dalyvauti viešo susirinkimo tiesioginėje transliacijoje, prašome registruotis tel. +370 683 44540 ar elektroniniu paštu merkevicius.partneriai@gmail.com. Norintiems dalyvauti viešo susirinkimo tiesioginėje transliacijoje prisijungimo nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/9015205282?pwd=WEkzeXNobDZsdmQzZG1xSjhQRkZzZz09

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2024-03-29 10:10