Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Prekybos paskirties pastato (7.3) Klaipėdos pl. 55A, Palangos m., statybos projekto“ projektinius pasiūlymus.

2022-07-05

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti „Prekybos paskirties pastato (7.3) Klaipėdos pl. 55A, Palangos m., statybos projekto“ projektiniai pasiūlymai.

Projektuojamo statinio adresas: Klaipėdos pl. 55A, Palangos m.

Statinio naudojimo paskirtis   7.3 Prekybos paskirties pastatas –  mažmeninės prekybos specializuotų  prekių parduotuvė

Sklypo paskirtis, naudojimo būdas: Paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

Statytojas: UAB „Baltisches Haus”, Bokšto g. 6, Vilnius,  8 - 5 2691995, el.p. marius.mateika@balthaus.eu

Projektuotojas, Autorius: UAB „KATEDRA“, Turgaus a. 14, LT87122 Telšiai, projekto vadovas, architektas -  V.Katarskis, mob. tel. 8 699 52727, el. p. viktoras.katarskis@gmail.com

Supažindinimas su projektiniais pasiūlymais:  UAB „KATEDRA“, Turgaus a. 14, LT87122 Telšiai. darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 val., V.Katarskis, mob. tel. 8 699 52727, el. p. viktoras.katarskis@gmail.com

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo 2022-07-21 galima teikti Projektuotojui aukščiau nurodytais adresais

Viešas susirinkimas: 2022 m. liepos 21 dieną 16.00 val.  Palangos miesto savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose adresu Vytauto g.112, Palangos m.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-07-05 10:58