Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad rengiamas teritorijų planavimo dokumentas Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Neringos g. 40, Palangoje

2023-01-16

Informuojame, kad rengiamas teritorijų planavimo dokumentas (TPD)  Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Neringos g. 40, Palangoje.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-22-395

TPD uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu, koregavimas žemės sklype Neringos g. 40, Palangoje.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 19d. įsakymas Nr. A1-578.

Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.

2022-12-21 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė   Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype Neringos g. 40, Palangoje, koncepcijai,   raštu Nr. (4.17.E) D3-4397.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: Danutės Varanavičienės įmonė

Plano rengėjas - UAB "Vakarų regiono projektai", Vytauto g. 120-7, Palanga. Tel. 8-698-83701. El.paštas: info.vrp@gmail.com.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2023-01-16 14:34