Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus Vytauto g. 94, Palangoje.

2021-12-09

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas „Prekybos paskirties pastato Vytauto g. 94, Palangoje paprastojo remonto projektas, keičiant transporto patalpos (unikalus Nr. 4400-2071-2978:6637) paskirtį į administracinę prijungiant patalpą prie administracinės paskirties patalpos (unikalus Nr. 4400-2071-2956:6636)“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Projekto pavadinimas „Prekybos paskirties pastato Vytauto g. 94, Palangoje paprastojo remonto projektas, keičiant transporto patalpos (unikalus Nr. 4400-2071-2978:6637) paskirtį į administracinę prijungiant patalpą prie administracinės paskirties patalpos (unikalus Nr. 4400-2071-2956:6636)“

Statinio adresas Vytauto g. 94., Palanga, žemės sklypo kadastrinis numeris 2501/0028:109.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo paskirtis – kita

Žemės sklypo naudojimo būdas – Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Pastatas, kuriame atliekami remonto darbai: 

Prekybos paskirties pastatas (unikalus Nr. 2593-7002-3010) – ypatingas statinys

Patalpos, kuriose atliekami paprastojo remonto darbai, paskirties keitimas, sujungimas

keičiama transporto patalpos (unikalus Nr. 4400-2071-2978:6637) paskirtis į administracinę prijungiant patalpą prie administracinės paskirties patalpos (unikalus Nr. 4400-2071-2956:6636)

Projektinius pasiūlymus parengė MB „Erdvės architektūra“, Vytauto g. 12-11, Klaipėda. Projekto vadovė Aurelija Krasauskaitė el. paštas: aurelija@erdvesarchitektura.lt , tel. +37067100585

Statytojas - Palangos turizmo informacijos centras  Vytauto g. 94, LT-00132 Palanga, +37046048811, info@palangatic.lt,

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos miesto savivaldybės tinklapyje www.palanga.lt ir Klaipėdoje, Kepėjų g. 11A, tel. +37064728728 (iš anksto susitarus telefonu)

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais laikas – nuo 2021-12-09- 2021-12-31  (skiriama ne mažiau 10 darbo dienų), darbo dienomis 9:00-12:00 ir 13:00-17:00 val.

Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu

MB „Erdvės architektūra“, adresas Kepėjų g. 11A, Klaipėda,  arba el. paštu: info@erdvesarchitektura.lt ,  iki 2021-12-31 imtinai ir viešo susirinkimo metu.

Statytojui pageidaujant viešas susirinkimas vyks vaizdo konferencijos būdu 2022-01-03, nuo 15.00 jungiantis per nuorodą:

https://msteams.link/EI7P

Projektiniai pasiūlymai. 

Vizualizacija.

Informacija atnaujinta 2021-12-09 15:14