Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą prie Didžiosios gatvės, Palangoje,

2021-02-09

Informuojame, kad parengtas teritorijų planavimo dokumentas (TPD) -  Teritorijos prie Didžiosios gatvės, Palangoje, detalusis planas“. TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-17-353.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Planavimo tikslai – žemės sklypų formavimas esamų sklypų sąskaita, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties, naudojimo būdo, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, žemės juostų suformavimas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. 44 1.2 punktu patvirtinto Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.

2020-12-21 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė Teritorijos prie Didžiosios gatvės, Palangoje, detaliojo plano koncepcijai, raštu Nr. (4.17)-D3-4293.

Su projektu galima susipažinti nuo  2021-02-19 iki 2021-03-05   Palangos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.palanga.lt  (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas), bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), detaliojo plano rengėjo patalpose Vytauto g. 120-7, Palanga, iš anksto susitarus, arba gauti reikiamos informacijos parašius el. paštu: iveta.vrp@gmail.com, ar tel. 8-604-04568; Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, tel. 8-460-48708, el. paštas: architektas@palanga.lt.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2021-02-26 iki 2021-03-05 Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga.   Karantino atveju, projekto viešo ekspozicija Savivaldybės patalpose nedaroma.

Viešo svarstymo susirinkimas numatomas  2021-03-08,  15 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, Palanga. Karantino atveju – nuotoliniu būdu jungiantis per paskyrą:

https://join.skype.com/fXwgGbJXKbav

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);  detaliojo plano rengėjui - UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga, tel. 8-60404568 el.paštas: info.vrp@gmail.com.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2021-02-09 09:04