Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Kopų g. 12 (kadastrinis Nr. 2501/0005:227), Palangoje detalųjį planą

2022-05-17

Informacija apie rengiamą žemės sklypo Kopų g. 12 (kadastrinis Nr. 2501/0005:227), Palangoje detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T2-182, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Kopų g. 12  (kadastrinis Nr: 2501/00 5:227), Palanga. Žemės sklypo plotas 1642,0 m2;

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48705, (8 460) 41406, el. paštas: administracija@palanga.lt;

Projekto rengėjas: V. Dantienės projektavimo firma, Taikos pr. 24-432, Klaipėda, vdantiene@yahoo.com, tel. +370 686 41825

Projekto užsakovas: Fizinis asmuo L. G.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: statybos ribų ir statomų statinių zonos koregavimas. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.

Pagal  LR Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-05-24 iki 2022-06-06 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, planavimo organizatoriaus buveinėje, adresu Vytauto g. 112, Palanga ir jo interneto svetainėje www.palanga.lt, bei projekto rengėjo patalpose adresu Taikos pr. 24-432, Klaipėda, tel.  +370 686 41825 (prieš tai susitarus telefonu).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-06-06 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau , kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Asmenys  gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2022-05-17 10:40