Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad pradėtas rengti Teritorijos tarp Vytauto g., Vanagupės g. ir žemės sklypo, kurio unikalus nr. 4400-3819-2391 (valstybinis miškas) Palangoje

2022-12-09

Informuojame, kad pradėtas rengti Teritorijos tarp Vytauto g., Vanagupės g. ir žemės sklypo, kurio unikalus nr. 4400-3819-2391  (valstybinis miškas) Palangoje, detalusis planas.    TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-21-346.

Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti, numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui.

Tikslai - optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo būdo, reglamentų nustatymas.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 31d. įsakymas Nr. A1-696.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2026m. II ketvirtis. Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo R.R.

Plano rengėjas – UAB "Vakarų regiono projektai", Vytauto g. 120-7, Palanga. Tel. 8-698-83701. El.paštas: info.vrp@gmail.com. Projekto vadovas – architektas Rimvydas Grikšas.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2022-12-09 13:56