Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą tarp Miško tako, žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-3091-1754 (valstybinis miškas), žemės sklypuose Miško takas 2A, 2E, 2F, 2G, 4A, Palangoje

2023-03-20

Informuojame, kad rengiamas teritorijų planavimo dokumentas (TPD) -  Detaliojo plano rengimas teritorijoje tarp Miško tako, žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-3091-1754 (valstybinis miškas), žemės sklypuose Miško takas 2A, 2E, 2F, 2G, 4A, Palangoje.   . TPD Nr. www.tpdris.lt  sistemoje: K-VT-25-22-1057.

TPD uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės naudojimo būdo keitimas, žemės sklypų pertvarkymas, sklypų padalinimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio l d. įsakymas Nr. Al-1890.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2026m. IV ketvirtis. Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: MB „Okeano projektai“ atstovaujama direktoriaus P.P., D.N., D.L.

Plano rengėjas – UAB "Vakarų regiono projektai", Vytauto g. 120-7, Palanga. Tel. 8-698-83701. El.paštas: info.vrp@gmail.com. Projekto vadovas – architektas Rimvydas Grikšas.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2023-03-20 16:16