Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Poilsio paskirties pastato Bangų g. 8a Palangoje statybos projekto“ projektinius pasiūlymus

2023-05-31

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų „Poilsio paskirties pastato Bangų g. 8a, Palangoje, statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Bangų g. 8a, kadastrinis Nr.: 2501/0025:89; sklypo plotas 0,1406 ha.

Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, Rekreacinės teritorijos.

Numatoma statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: Poilsio paskirties pastatai (7.13.) pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Pasiūlymus galima pateikti: iki viešo susirinkimo projektuotojui Šarūno Sabaliausko projektavimo biurui el. paštu: sabaliauskas01@gmail.com

Projektinius pasiūlymus parengė: Šarūno Sabaliausko projektavimo biuras, Aušros al. 52c, Šiauliai.

Projekto vadovas: Šarūnas Sabaliauskas, tel. 8-686-31748, el. paštas: sabaliauskas01@gmail.com

Statytojas: fizinis asmuo M. Š.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: UAB “Vakarų regiono projektai” patalpose, Vytauto g. 120-7, Palangoje, darbo laiku 9.00 - 17.00 val.  iki 2023-06-19 Tel.: 8-698-83701, el. paštas info.vrp@gmail.com

Viešas susirinkimas įvyks 2023-06-19, 15.00 val. savivaldybės patalpose, adresu Vytauto g. 112, Palanga.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija                                                                                                 

Informacija atnaujinta 2023-05-31 15:57