Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie rengiamą Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano žemės sklype Jūratės g. 35A, Palangoje, sprendinių koregavimą

2021-01-14

Informuojame, kad vadovaujantis 2015-11-23 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1369 „Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype Jūratės g. 35A“, rengiamas Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano žemės sklype Jūratės g. 35A, Palangoje, sprendinių koregavimas.

Planuojamos teritorijos plotas: 0,08 ha.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palangoje, www.palanga.lt .

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas grazina@meirista.lt , meiristauab@gmail.com

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame  plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą; nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti; numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.       Planavimo tikslai: Teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, optimalios urbanistinės struktūros suformavimas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas; Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas planuojamoje teritorijoje.       SPAV reikalingumas: neatliekamas. Tyrimai ir galimybių studijos: nenustatyti.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-25-16-266.

2020-08-25 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype Jūratės g. 35A, Palangoje koncepcijai, raštu Nr. (4.17)-D3-2697.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-01-26 iki 2021-02-09 imtinai Palangos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.palanga.lt , projekto rengėjo patalpose (Panerių g. 64, Vilnius) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 869947231, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-25-16-266).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)  ir detaliojo plano koregavimo rengėjui iki 2021-02-09 imtinai. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje.

Brėžinys

Aiškinamasis raštas

Informacija atnaujinta 2021-01-14 15:24