Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Ūkinių pastatų ir garažo rekonstravimo į ūkinį pastatą su poilsio patalpomis, Neringos g. 18, Palangoje, projekto“ projektinius pasiūlymus

2023-07-20

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų „Ūkinių pastatų ir garažo rekonstravimo į ūkinį pastatą su poilsio patalpomis, Neringos g. 18, Palangoje, projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Neringos g. 18, kadastrinis Nr: 2501/0027:207, sklypo plotas 0,0679 ha. 

Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis: kita, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: pagalbinio ūkio paskirties pastatai (7.17.).

Pasiūlymus galima pateikti: iki viešo susirinkimo projektuotojui UAB „Vakarų regiono projektai“ el. paštu: info.vrp@gmail.com

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga.                                                              

Projekto vadovas Vytautas Sauseris, tel. 8-600-15145, el. paštas: info.vrp@gmail.com  rgpalanga@gmail.com

Statytojai: fiziniai asmenys R. P., E. P.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.palanga.lt, iš anksto susitarus projekto rengėjo UAB “Vakarų regiono projektai“ patalpose, Vytauto g. 120-7, Palangoje, arba nuotoliniu būdu el. paštas: info.vrp@gmail.com,  tel. 8-698-83701, darbo laiku 9.00 - 17.00 val. iki 2023-08-09. Viešas susirinkimas įvyks 2023-08-09 16.00 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, Palanga, 4 aukštas.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-07-20 11:50