Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad rengiamas Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano keitimas teritorijoje tarp Klaipėdos pl., Vanagupės ir Vytauto gatvių, Palangoje

2023-06-28

Informuojame, kad rengiamas Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano keitimas teritorijoje tarp Klaipėdos pl., Vanagupės ir Vytauto gatvių, Palangoje.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-23 įsakymas Nr. A1-1443 „Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp Klaipėdos pl., Vanagupės ir Vytauto gatvių, Palangoje“ Planavimo organizatorius:

Planavimo orgavizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. (8 460) 48 705, el. paštas administracija@palanga.lt.

Plano rengėjas: UAB „Poliplan“, juridinio asmens kodas 121155229, kurios registruota buveinė yra A. Juozapavičiaus g. 11-301, LT- 09311 Vilnius, el. paštas info@poliplan.lt, tel. +370 675 43255. Projekto vadovas Vilma Ladygienė.

Planuojama teritorija: teritorija tarp Klaipėdos pl., Vanagupės ir Vytauto gatvių, Palangoje, Palangoje. Teritorijos plotas ~17 ha.

Planavimo darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-14 įsakymu Nr. A1-1548.

Detaliojo plano uždaviniai - detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, dalies miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis, žemės sklypų suformavimas, teritorijos naudojimo būdo, naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu, keitimas planuojamoje teritorijoje.   

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, Palanga, tel. (8 460) 48 705, el. paštas administracija@palanga.lt. Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2023-06-28 16:29