Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtą Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą teritorijoje adresu Vytauto g. 123A, Palangoje

2020-04-21

Atsižvelgiant į LRV „Dėl karantino LR teritorijoje paskelbimo“ (TAR, 2020-03-14 Nr. 5466) nutarimą, kuriame nurodyta, kad Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, nesant galimybei interesantams patekti į savivaldybės administracijos patalpas, prašome visus besikreipiančius interesantus pakonsultuoti ar nukreipti į plano rengėją UAB „Geovitara“, Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, kab. 225, Kretinga, tel. Nr. (8 676) 42232, el.p. geovitara@gmail.com. bei informuoti, kad visa informacija yra pateikta Palangos miesto savivaldybės tinklapyje www.palanga.lt ir teritorijų planavimo informacinėje sistemoje (TPDRIS), paslaugos Nr. K-VT-25-19-523. Pažymime, kad visi gretimų žemės sklypų savininkai apie galimybę su projektu susipažinti informuoti registruotais laiškais. Visą viešinimo informaciją apie detalųjį planą galima gauti el. paštu, telefonu ir TPDRIS.

PLANAVIMO PAGRINDAS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. A1-1220 „Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo teritorijoje adresu Vytauto g. 123A, Palangoje“.

TERITORIJOS PLANAVIMO TIKSLAI: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo (-ų) suformavimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu, koregavimas planuojamoje teritorijoje.

TERITORIJOS PLANAVIMO UŽDAVINIAI: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

PLANAVIMO INICIATORIUS: UAB „Alovė“

DETALIOJO PLANO RENGĖJAS: UAB „Geovitara“, Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, kab. 225, Kretinga, tel. Nr. (8 676) 42232, el.p. geovitara@gmail.com.

Detaliojo plano koncepcijai pritarė Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima susipažinti nuo 2020-04-20 iki 2020-05-04 imtinai Palangos miesto savivaldybės tinklapyje www.palanga.lt, telefonu 8460 48708, plano rengėjo patalpose – UAB „Geovitara“, Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, kab. 225, Kretinga, tel. Nr. (8 676) 42232, el.p. geovitara@gmail.com, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-25-19-523.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

Informacija atnaujinta 2020-08-06 09:35