Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Aikštelės remonto, tvoros rekonstrukcijos, baseino griovimo, aikštelės, pavėsinės ir rūkomoji, pėsčiųjų takų ir automobilių kelio statybos, Klaipėdos pl. 74, Palangoje supaprastinto projekto“ projektinius pasiūlymus.

2023-07-04

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų „Kitos paskirties inžinerinių statinių kiemo aikštelės kapitalinio remonto, dalies tvoros rekonstrukcijos, baseino griovimo, naujos kiemo aikštelės statybos, pavėsinės ir rūkomoji naujos statybos, susisiekimo komunikacijų paskirties pėsčiųjų takų ir automobilių privažiavimo kelio naujos statybos, Klaipėdos pl. 74, Palangoje supaprastinto projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kitos paskirties inžinerinių statinių kiemo aikštelės kapitalinio remonto, dalies tvoros rekonstrukcijos, baseino griovimo, naujos kiemo aikštelės statybos, pavėsinės ir rūkomoji naujos statybos, susisiekimo komunikacijų paskirties pėsčiųjų takų ir automobilių privažiavimo kelio naujos statybos, Klaipėdos pl. 74 Palangoje supaprastintas projektas.

Palangoje supaprastintas projektas: 2501/0023:34 Palangos m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita / Visuomeninės paskirties teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitos paskirties inžinerinių statinių, susisiekimo komunikacijų paskirtis.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektų vadovė: Renata Skemundrienė, sonata@panprojektas.lt,  +370 6 8728605

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Statytojas (Užsakovas) - Palangos miesto globos namai, k. 193265983, Klaipėdos plentas 74-3, LT-00163 Palanga, administracija@palangosnamai.lt tel. 8-60323643

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Rendu“, Respublikos g. 44, Panevėžys, tel. Nr.: +370 45 581875 darbo dienomis 9.00 – 17.00 val. (iš anksto telefonu suderinus konkretų laiką).

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Registruotu laišku adresu: UAB „Rendu“ Laisvės a. 18, Panevėžys, LT-35201 Panevėžys, Elektroninio pašto adresu: sonata@panprojektas.lt Iki 2023-07-21

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešinimas vyks nuotoliniu būdu 2023-07-24, 16:00-17:00 val.

Nuoroda į rengiamo susirinkimo transliaciją:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjBiYWZhMmItZjU5OC00NjVlLTg5YTMtZjA5OTVjNjMwZjhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0302478-12ca-4f59-95f8-a65afe03cc17%22%2c%22Oid%22%3a%22c6abd4dd-8482-4aba-8d7e-5d521eb8cc12%22%7d

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-07-04 10:37