Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Nemirsetos gyvenvietės detaliojo plano koregavimas žemės sklype Uosių g. 7, Palangoje TPD Nr. TPDRIS: K-VT-25-23-389 

Nemirsetos gyvenvietės detaliojo plano koregavimas žemės sklype Uosių g. 7, Palangoje TPD Nr....
2023-11-22

INFORMUOJAME, KAD RENGIAMAS NEMIRSETOS GYVENVIETĖS DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS ŽEMĖS SKLYPE UOSIŲ G. 7, PALANGOJE.TPD Nr. TPDRIS: K-VT-25-23-389 

PLANAVIMO PAGRINDAS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-31 įsakymas Nr. A1-529 „Dėl Nemirsetos gyvenvietės detaliojo plano koregavimo žemės sklype Uosių g. 7, Palangoje“. Planavimo darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-05-18 įsakymu Nr. A1-755.

TERITORIJOS PLANAVIMO TIKSLAI: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų pertvarkymas, padalijimas, žemės sklypo naudojimo būdo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 1 punktu patvirtinto Nemirsetos detaliojo plano koregavimas planuojamoje teritorijoje, Palangoje.

TERITORIJOS PLANAVIMO UŽDAVINIAI: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga, tel.: (8 460) 48705, (8 460) 41406, el. paštas: administracija@palanga.lt

PLANAVIMO INICIATORIUS: A.B.

DETALIOJO PLANO RENGĖJAS: UAB „Geovitara“, Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, kab. 225, Kretinga, tel. Nr. 8 600 25079, el.p. geovitara@gmail.com.

Projektas rengiamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

 

Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Koncepcijos rengimas - koncepcija rengiama.

 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, projekto rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais tvarką visuomenė bus informuojama papildomai.

 

Įsakymas ir darbų programa

 

 

Informacija atnaujinta 2023-11-22 09:47