Ieškoti

Iš viso rezultatų:

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI ŠVENTOSIOS GYVENVIETĖS DETALIOJO PLANO KEITIMAS TERITORIJOJE TARP KREGŽDŽIŲ, JONPAPARČIO GATVĖS IR MELIORACIJOS GRIOVIO, PALANGOJE

2021-09-16

PLANAVIMO PAGRINDAS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. A1-298 „Dėl Šventosios gyvenvietės detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp Kregždžių, Jonpaparčio gatvės ir melioracijos griovio, Palangoje“.

TERITORIJOS PLANAVIMO TIKSLAI: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo (-ų) suformavimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Šventosios gyvenvietės detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu, keitimas teritorijoje tarp Kregždžių, Jonpaparčio gatvės ir melioracijos griovio, Palangoje.

TERITORIJOS PLANAVIMO UŽDAVINIAI: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

PLANO RENGIMĄ INICIJUOJA: E.P., L.V., L.M., I.E., C.E.

DETALIOJO PLANO RENGĖJAS: UAB „Geovitara“, Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, kab. 225, Kretinga, tel. Nr. (8 676) 42232, el.p. geovitara@gmail.com.

Projektas rengiamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2021 m. IV ketvirtis.

Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Koncepcijos rengimas - koncepcija rengiama.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, projekto rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais tvarką visuomenė bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2021-09-16 15:50