Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Automobilių ir pėsčiųjų tiltas per Rąžės upę, nuo S. Neries g. iki J. Basanavičiaus g. 42A, Palangoje statybos projekto“ projektinius pasiūlymus

2023-11-21

Informuojame apie parengtus „Automobilių ir pėsčiųjų tiltas per Rąžės upę, nuo S. Neries g. iki J. Basanavičiaus g. 42A, Palangoje statybos projekto“ projektinius pasiūlymus

Informuojame, kad  vadovaujantis STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas,  projekto ekspertizė”  VIII skyriaus 60 punkto nuostatomis,  visuomenės informavimo  apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus yra skelbiamas  „Automobilių ir pėsčiųjų tiltas per Rąžės upę, nuo S. Neries g. iki J. Basanavičiaus g. 42A, Palangoje statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Automobilių ir pėsčiųjų tiltas per Rąžės upę, nuo S. Neries g. iki J. Basanavičiaus g. 42A, Palangoje statybos projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Palanga, J. Basanavičiaus g. 42A, (neregistruotas sklypas)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: nėra

Žemės sklypo naudojimo būdas: nėra

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos, tiltas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB AEXN, projekto dalies vadovas architektas Valdemaras Bučys, valdemaras@aexn.lt , +370 685 20297

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Vokiečių namai“, į/k 303503440, Klaipėda, Vingio g. 16; vokieciunamai@gmail.com; +370 653 23370

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, A. Strazdelio g. 3-101; +370 685 20297; valdemaras@aexn.lt , darbo dienomis 9.00-17.00 val. iš anksto susitarus

Palangos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje:

https://www.palanga.lt/skelbimai/6437

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų paštu: valdemaras@aexn.lt iki 2023 m. gruodžio 11 d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2023 m. gruodžio 11 d. 16.00 val.  tiesioginės vaizdo transliacijos būdu.

Prisijungimo nuoroda:

https://teams.live.com/meet/9428148853279?p=SyqJruokh1fXo9IA

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-11-21 16:57