Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie pradėtą rengti Kunigiškių gyvenvietės detalaus suplanavimo projekto koregavimą žemės sklype Užkanavės g. 7A, Palangoje

2021-06-28

Informuojame, kad pradėtas rengti Kunigiškių gyvenvietės detalaus suplanavimo projekto koregavimas žemės sklype Užkanavės g. 7A, Palangoje

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  -TPD Nr. K-VT-25-21-295.

Planavimo pagrindas - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-18 įsakymas Nr. A1-625 „Dėl Kunigiškių gyvenvietės detalaus suplanavimo projekto koregavimo žemės sklype Užkanavės g. 7A, Palangoje“.

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-14 įsakymu Nr. A1-783 patvirtinta planavimo darbų programa, su kuria susipažinti galima planavimo organizatoriaus patalpose darbo metu arba TPDRIS sistemoje.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, naudojimo būdo, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Kunigiškių gyvenvietės detalaus suplanavimo projekto, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 1995 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 17, koregavimas žemės sklype Užkanavės g. 7A, Palangoje.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. (8 460) 48705, e. paštas: administracija@palanga.lt ; www.palanga.lt

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo R. L.

Detaliojo plano rengėjas - UAB „Neoforma“, Baltijos pr. 123 – 45, Klaipėda, tel. (8 657) 63323, e. paštas:  info@neoforma.lt

Informacija apie kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimo procesą, viešinimą ir registravimą skelbiama Vyriausybės nustatyta supaprastinta tvarka.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą detaliojo plano rengimo laiką iki susipažinimo su sprendiniais pabaigos.

Informacija atnaujinta 2021-06-28 16:21