Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie rengiamą teritorijos tarp Birutės al., Kęstučio g., Meilės al. ir Gedimino g. abiejų pusių, Palangoje, detaliojo plano, koregavimą žemės sklype Kęstučio g. 32, Palangoje

2022-04-14

Informuojame, kad rengiamas teritorijos tarp Birutės al., Kęstučio g., Meilės al. ir Gedimino g. abiejų pusių, Palangoje, detaliojo plano, koregavimo žemės sklype Kęstučio g. 32, Palangoje projektas. Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-20-106.

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 28 d.  įsakymu Nr. A1-264.

Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, teritorijos tarp Birutės al., Kęstučio g., Meilės al. ir Gedimino g. abiejų pusių, Palangoje, detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. 195 1 punktu, koregavimas žemės sklype Kęstučio g. 32, Palangoje..

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2023 m. II ketvirtis. Taikoma supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Susipažinti galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės tinklalapyje ir savivaldybės patalpose. Per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB Poilsio namai „Baltija“ įm.k.152409533, S. Dariaus ir S. Girėno g. 20, Palanga. El.p. info@baltijahotel.lt, tel. +370 640 48148.

Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. S.Nėries 9-21, Palanga. Adresas korespondecijai – Gervuogių takas 39, Palanga. Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com

Informacija atnaujinta 2022-04-14 09:05