Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Požeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių įsigijimo, atliekų surinkimo aikštelių projektavimo ir įrengimo Palangos mieste projekto“ projektinius pasiūlymus

2022-07-13

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti „Kitos paskirties inžinerinių statinių aikštelių požeminiams konteineriams Austėjos g. 34, Bangų g. 3, Bangų g. 30, Druskininkų g. 3, Druskininkų g. 14, Druskininkų g. 20, Ganyklų g. 30, Ganyklų g. 69, Gintaro g. 29, Kastyčio g. 34, Laukų g. 4, Medvalakio g. 21, Sodų g. 46, Vasaros g. 5, Vytauto g. 138 Palangos m., naujos statybos supaprastinto projekto“ projektiniai pasiūlymai.

Statybvietės adresai: Austėjos g. 34, Bangų g. 3, Bangų g. 30, Druskininkų g. 3, Druskininkų g. 14, Druskininkų g. 20, Ganyklų g. 30, Ganyklų g. 69, Gintaro g. 29, Kastyčio g. 34, Laukų g. 4, Medvalakio g. 21, Sodų g. 46, Vasaros g. 5, Vytauto g. 138 Palangos m.

Statinio naudojimo paskirtis: 7. Kiti inžineriniai statiniai: 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai

Statybos rūšis: Nauja statyba.

Projektuotojas: UAB „Telšių keliai“, Mažeikių g. 18, LT-87101, Telšiai, tel. (8 444) 69 250, faksas (8 444) 69 261, el. paštas: tkeliai@tkeliai.lt. Kontaktinis asmuo: projekto vadovas Arnas Knystautas +370 620 14884, el. paštas arnas@tkeliai.lt .

Statytojas: Palangos miesto savivaldybės administracija, kodas  125196077, Vytauto g. 112 Palanga, Tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 el. p. administracija@palanga.lt .

Susipažinimas su projektu: su supaprastinto projekto sprendiniais galima susipažinti kreipiantis į projekto rengėją, Palangos miesto savivaldybės tinklapyje www.palanga.lt .

Pasiūlymų teikimo terminas: pasiūlymus ir pastabas galima teikti iki 2022-08-01 1600 adresu UAB „Telšių keliai“, Mažeikių g. 18, LT-87101, Telšiai arba el. paštu arnas@tkeliai.lt .

Viešasis susirinkimas: viešasis susirinkimas dėl statinio projektų įvyks 2022-08-01 1600 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Vytauto g. 112 Palanga, IV a. esančioje pasitarimų salėje.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-07-13 13:43