Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad rengiamas Teritorijos tarp Bendrovių g., pravažiavimo ir valstybinio miško, Palangoje, detalusis planas

2023-06-27

Informuojame, kad rengiamas Teritorijos tarp Bendrovių g., pravažiavimo ir valstybinio miško, Palangoje, detalusis planas.

TPD Nr. www.tpdris.lt sistemoje:  K-VT-25-18-623.

Planavimo darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-09 įsakymu Nr. A1-1467.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai - detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti. 

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo padalijimas, naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas.

Planavimo pagrindas - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-10 įsakymas Nr. A1-1349.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2023 m. IV ketvirtis. Taikoma bendroji teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Turto valdymo ir investicijų grupė“, atstovaujama įgalioto fizinio asmens I. T.

Plano rengėjas: UAB "Projekto partneris", į.k. 304461478, Pirties g. 7A, LT-00230, Palanga, tel. 8-602-22922, el. paštas: projektopartneris@gmail.com.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2023-06-27 08:09