Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad parengtas ir pateiktas tvirtinti Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių naftotiekių (produktotiekių) ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas.

2022-12-29

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ IR PATEIKTĄ TVIRTINTI APSAUGOS ZONŲ PLANĄ

Informuojame, kad parengtas ir pateiktas tvirtinti Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių naftotiekių (produktotiekių) ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ ir Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių naftotiekių (produktotiekių) ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius: Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“, Mažeikių g. 75, Juodeikių k. LT-89453, Mažeikių r. sav., tel. +370 (443) 92121, el. paštas post@orlenlietuva.lt, interneto svetainės adresas www.orlenlietuva.lt.

Plano rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. paštas info@sweco.lt, interneto svetainės adresas www.sweco.lt.

Plano objektas: naftotiekis: jūrinis vamzdynas 36“ (7i) (unikalus Nr. 2599-5002-3010); naftos tinklai (požeminis vamzdynas 36'' su katodine apsauga) (unikalus Nr. 2599-5002-5016); žemyninis naftotiekis: Mažeikiai-Būtingė (Būtingės terminalas - „Mažeikių nafta''. Magistralinis vamzdynas 22'' su katodine apsauga ir katodinėmis stotimis, su sklendėmis, privažiavimo keliais, maitinimo sistema, priešgaisriniais baseinais ir pluoštiniu ryšių kabeliu) (unikalus Nr. 2599-5002-4019).

Plano tikslas: parengti Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių naftotiekių (produktotiekių) ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus interneto svetainėje https://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/aktualu/Apsaugoszonuplanai/Puslapiai/default.aspx

Informacija atnaujinta 2022-12-29 10:53