Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Ūkinio pastato su buitinėmis patalpomis kapitalinio remonto, keičiant paskirtį į gyvenamąją (dviejų butų pastatai) Tylos tak.6, Palangoje projekto“ projektinius pasiūlymus

2022-05-25

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengtus „Ūkinio pastato su buitinėmis patalpomis kapitalinio remonto, keičiant paskirtį į gyvenamąją (dviejų butų pastatai) Tylos tak.6, Palangoje projekto” projektinius pasiūlymus visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Projekto pavadinimas: „Ūkinio pastato su buitinėmis patalpomis kapitalinio remonto, keičiant paskirtį į gyvenamąją (dviejų butų pastatai) Tylos tak.6, Palangoje projektas“.

Statinio adresas:  Palanga, Tylos tak.6. žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 2501/0027:390, Palangos m.k.v.; žemės sklypo plotas 0,0600 ha.

Statinių esama  pagrindinė naudojimo paskirtis: pagalbinio ūkio.

Statinų būsima pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (dviejų butų pastatai).

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis: kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengė: L. Tubinas personalinė įmonė, informuoja  apie projektinius pasiūlymus Liudmila Tubinas, el. paštas: liuda.tubinas@gmail.com; tel.Nr.8-699-87266.  Statinio architektas Kastytis Mykolas Aleknavičius, el. paštas: kastytis.esper@gmail.com

Statytojai (užsakovai): fizinis asmuo R.K., fizinis asmuo M.K., fizinis asmuo O.P.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: L. Tubinas personalinė įmonė patalpose, Gintaro g.33A, Palanga, darbo laiku 9.00 val. – 17.00 val. iki 2022.06.13   (skiriama ne mažiau 10 darbo dienų),tel.8 699 87266 (iš anksto susitarus telefonu) ir  Palangos m. savivaldybės internetiniame puslapyje: www.palanga.lt.

Iki kada ir kokiu būdu galima teikti pasiūlymus: visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki viešo susirinkimo el. paštu:  liuda.tubinas@gmail.com

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: viešas susirinkimas įvyks 2022.06.13   nuo 15.00 val. iki 16.00 val. Palangos m. savivaldybės patalpose, Vytauto g.112, LT-00153, Palanga.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-05-25 13:13