Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad rengiamas teritorijos tarp valstybinio miško (unikalus Nr. 4400-2075-6363), Ošupio tako žemės sklypų Ošupio takas 10, 10B, Palangoje, detalusis planas

Informuojame, kad rengiamas teritorijos tarp valstybinio miško (unikalus Nr. 4400-2075-6363),...
2023-11-28

Informuojame, kad rengiamas teritorijos tarp valstybinio miško (unikalus Nr. 4400-2075-6363), Ošupio tako žemės sklypų Ošupio takas 10, 10B, Palangoje, detalusis planas. www.tpdris.lt - K-VT-25-21-819.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų pertvarkymas, žemės sklypų padalijimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas.

Planavimo pagrindas - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.gruodžio21d. įsakymas Nr. A1-1785.

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio3d. įsakymu Nr. A1-2. SPAV neatliekamas. Koncepcija rengiama.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2024 m. III ketvirtis. Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.
Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo V.F.

Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. Gervuogių takas 39, Palanga; tel: + 37069871080; el.paštas: daiva.makutenaite@gmail.com . Projekto vadovas – Jurgita Kalvinskaitė.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2023-11-28 13:34