Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Daugiabučio gyvenamojo namo Medvalakio g. 23A, Palangoje, statybos projekto“ projektinius pasiūlymus

2023-07-26

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų „Daugiabučio gyvenamojo namo Medvalakio g. 23A, Palangoje, statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Palanga, Medvalakio g.23A (kad. Nr. 2501/0023:171)

Žemės sklypų esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Naudojimo paskirtis : kita.

Naudojimo būdas : Daugiabučių gyvenamųjų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trims šeimoms ir daugiau (6.3.).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Projektinių pasiūlymų rengėjas UAB „A 405“ Bijūnų g. 8, Klaipėda, projekto vadovas Valdas Janulis (kvalifikacijos atestatas Nr. A949, išduotas 2023-05-31), tel. Nr. 8 687 53030 , el. p. valdas@a405.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Viarmi Turtas“,  tel. Nr. +370 652 71864.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Bijūnų g. 8, Klaipėdos m., tel. Nr. 8 687 53030, darbo dienomis 09:00–16:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2023-08-21, el. p. valdas@a405.lt, tel. Nr. 8 687 53030, Bijūnų g. 8, Klaipėdos m. ir viešo susirinkimo metu

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas įvyks 2023-08-21, 15.00 val., adresu Vytauto g. 112, Palangos m.. savivaldybės administracijos patalpose, 4 aukšte.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-07-26 19:38