Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Poilsio paskirties pastatų (7.13) (trijų korpusų), adresu Vytauto g. 161, Palangos m., statybos projekto“ A laidos, projektinius pasiūlymus

2022-04-22

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas „Poilsio paskirties pastatų (7.13) (trijų korpusų), adresu Vytauto g. 161, Palangos m., statybos projekto“ A laidos, Vanagupės g. 60 (buvęs adresas Vytauto g. 161, Palangoje) projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Vanagupės g.60, (buvęs adresas Vytauto g. 161) Palanga, sklypo kad. Nr.: 2501/0021:128

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis: kita, Naudojimo būdas: Rekreacinės teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Poilsio paskirties.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB Arch-1, į. k. 302801964, Švitrigailos g. 11A-223, Vilnius, Antanas Pikalovas, architektai@arch-1.lt, tel.: 8 652 47969;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB “Vytauto 161”, į.k. 304927680, Mindaugo g.1A-1002, Vilnius. +37060077933

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui gali teikti el. paštu, telefonu, raštu iki viešo susirinkimo, architektai@arch-1.lt , tel.: 8 652 47969;

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui gali teikti el. paštu, telefonu, raštu iki viešo susirinkimo, architektai@arch-1.lt , tel.: 8 652 47969;

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilnius,  2022 m. Gegužės mėn.12 d. 16:00 val.

Viešas susirinkimas vyks Palangos savivaldybės patalpose adresu: Vytauto g.112, Palanga.

Nuotoliniu būdu transliuojamas pagal nuorodą (nuoroda gali būti persiunčiama sms arba e-mailu pagal užklausą):

 https://us02web.zoom.us/j/89214932587?pwd=Y1ovdlUvNjJna21QSngxUDd0cURlQT09

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-04-22 14:29