Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie pradedamą rengti Ypatingos valstybinės svarbos projekto inžinerinės infrastruktūros vystymo planą

2023-03-08

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija informuoja apie pradedamą rengti Ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planą.

Planuojama teritorija – Lietuvos Respublikos išskirtinė ekonominė zona ir teritorinės jūros dalis Baltijos jūroje, Palangos miesto savivaldybė, Kretingos rajono savivaldybė, Klaipėdos rajono savivaldybė.

Planavimo objektas – vėjo elektrinių parkų jūrinėje teritorijoje jungtys su elektros perdavimo tinklu sausumoje ir susijusi infrastruktūra.

Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 46 96, el. p. info@enmin.lt. interneto svetainė https://enmin.lrv.lt). Kontaktinis asmuo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Tvarios energetikos politikos grupės patarėja Jevgenija Jankevič, tel. (8 602) 47 359, el. p. jevgenija.jankevic@enmin.lt

Plano rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel. +370 37 323209, faks.+370 37 337257, el.p. ardynas@ardynas.lt, www.ardynas.lt. Projekto vadovas Darius Šaliūnas (komunikacija, administravimas) +370 616 37145, el.p. d.saliunas@ardynas.lt, teritorijų planavimo vadovė Zita Labanauskienė (teritorijų planavimas) +370 616 86916, el.p. z.labanauskiene@ardynas.lt .

Planavimo pagrindas:

  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 640 ,,Dėl ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“,
  • Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 1-233 ,,Dėl ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Susipažinti su dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS adresu: www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-22-585.

Pasiūlymus dėl infrastruktūros vystymo plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui nurodytais kontaktais ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. S-NC-00-22-585) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį.

Informacija atnaujinta 2023-03-08 13:27