Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Dvibučių gyvenamųjų namų su poilsio paskirties patalpomis, Vaivorykštės g. 39, 39A, 39B Palangoje, statybos projekto“ projektinius pasiūlymus.

2022-03-03

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas „Dvibučių gyvenamųjų namų su poilsio paskirties patalpomis, Vaivorykštės g. 39, 39A, 39B Palangoje, statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Palangoje, statybos projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Žemės sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; Atskirųjų želdynų teritorijos.

Numatoma statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: 6.2 gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai – skirti gyventi dviem šeimoms, vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Projektinius pasiūlymus parengė: Stasys Juška, vykdantis veiklą pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 1099538, projekto vadovas: Stasys Juška,

atestato Nr. A184.

Statytojai: UAB “Ritata”, į.k. 305697467.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos savivaldybės tinklalapyje www.palanga.lt arba adresu: M. Valančiaus g.21 Kaune, darbo dienomis 9.00- 18.00 val., iki 2022-03-23, iš anksto susitarus tel.: 8-687-95505.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto iki viešo susirinkimo teikiami projektuotojui elektroniniu paštu:

 [email protected], registruotu paštu: M.Valančiaus g.21 LT-44275 Kaunas, Stasiui Juškai, arba viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas numatytas 2022-03-23, 16.00 val. adresu: Vytauto g. 112 Palangoje, ir vaizdo konferencijos būdu, jungiantis per nuorodą:

https://us04web.zoom.us/j/78740842501?pwd=Wira2wTJ01apcgx-3-GqiZbrMHKX7C.1

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-03-03 10:11