Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie rengiamą teritorijų planavimo dokumento - Nemirsetos detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp Ąžuolų g., Lazdynų g., Maumedžių g. ir pravažiavimo, Palangoje, keitimą

2022-06-17

Informuojame, kad rengiamas teritorijų planavimo dokumentas (TPD) -  Nemirsetos detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp Ąžuolų g., Lazdynų g., Maumedžių g. ir pravažiavimo, Palangoje, keitimas. TPD Nr. www.tpdris.lt  sistemoje: K-VT-25-22-65

Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas Ąžuolų g. 10, Palangoje. Plotas: 1.3609 ha.

TPD uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.  

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų pertvarkymas, žemės sklypų formavimas esamo žemės sklypo sąskaita, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Nemirsetos detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp Ąžuolų g., Lazdynų g., Maumedžių g. ir pravažiavimo, Palangoje, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. A1-543, keitimas.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m.sausio 19d. įsakymas Nr. A1-82.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2027m. I ketvirtis. Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Plano rengėjas – UAB "Vakarų regiono projektai", Vytauto g. 120-7, Palanga. Tel. 8-698-83701. El.paštas: info.vrp@gmail.com. Projekto vadovas – architektas Rimvydas Grikšas.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2022-06-17 13:12