Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtą „Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą žemės sklype Vytauto g. 107C ir teritorijoje prie žemės sklypo Vytauto g. 107C, Palangoje“.

Informuojame apie parengtą „Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą žemės...
2020-02-04

Informuojame, kad parengtas „Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Vytauto g. 107C ir teritorijoje prie žemės sklypo Vytauto g. 107C, Palangoje“.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-18-625.

Teritorijos planavimo uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti. 

Teritorijos planavimo tikslai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo formavimas, galimybės suformuotą žemės sklypą prisijunti prie žemės sklypo Vytauto g. 107C, Palangoje, nagrinėjimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas planuojamoje teritorijoje.

2020-01-14 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius raštu Nr. (4.17)-D3-164 pritarė detaliojo plano koncepcijai.

Taikoma supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Su projektu galima susipažinti nuo 2020-02-14 iki 2020-02-28 Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, IV aukštas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje; Palangos miesto savivaldybės tinklalapyje.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: D.S, atstovaujama įgalioto asmens V. J., veikiančio pagal 2018-06-26 Palangos miesto savivaldybės 2-ojo notarų biuro įgaliojimą Nr. JD-2718. 

Plano rengėjas: UAB "PROJEKTO PARTNERIS", į.k. 304461478, Kunigiškių g. 11A-3, LT-00169, Palanga, tel. 8-602-22922, el. paštas: projektopartneris@gmail.com.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

Informacija atnaujinta 2020-02-04 13:27